ADAPTAČNÍ A POBYTOVÉ KURZY

Adapťáky – Tyto kurzy jsou určené pro nově se tvořící školní kolektivy. My se pomocí 1 až 3 denních pobytů snažíme vytvořit přátelské vztahy a dobře fungující třídu, jejíž neodmyslitenou součástí je třídní učitel. Důraz klademe na prolomení ledů, práci ve skupině a hry na rozvoj důvěry.

 

Pobytové programy – Ať už se jedná o lyžák nebo školu v přírodě my vám tento pobyt zpestříme o zážitkový typ programu. Nebude chybět pestrá škála her, soutěží a společenských aktivit, které váš pobyt obohatí o nevšední zážitek.