PROJEKTOVÉ DNY

Jedná se o jednodenní program s usazenou tématikou. S daným tématem se děti snažíme seznámit hravou a zábavnou formou a dbáme především na to, aby se každý aktivně zapojil a zažil pocit úspěchu. Program s vámi dopředu konzultujeme, aby vyhovoval vašim požadavkům a záměru akce. Pokud se bude jednat o téma ze šablon Projektového dne ve výuce od MŠMT, může být hrazeno z dotací EU. Program s vámi dopředu konzultujeme, aby vyhovoval vašim požadavkům a záměru akce.

 

MŠMT:

  • Enviromentální vzdělávání
  • Polytechnické vzdělávání
  • Podpora podnikavosti a kreativního myšlení

Naše:

  • Netradiční sporty
  • Přežití v přírodě